Friday, June 25, 2010

STPM; kepentingan dasar luar negara kepada malaysia

1. Dasar Luar adalah satu pendirian yang Pemimpin kita ambil/pegang dalam menjalinkan hubungan dengan negara lain. Sebagaimana kita ketahui Dasar Luar pada Era Tunku Abdul Rahman condong ke arah Blok Barat (USA dan sukutunya) dan anti Blok Komunis (Rusia dan sekutunya). Dasar ini berubah di Era pimpinan Tun Abdul Razak sehingga kini yang mana beliau mengambil pendekatan berbaik-baik dengan semua negara tanpa mengira ideologinya.

2. Asas pegangan negara kita ialah mengamalkan dasar berkecuali dan cuba mengekalkan keamanan serantau khasnya rantau Asia Tenggara melalui pertubuhan ASEAN.

3. Banyak kepentingan dasar luar kepada negara..antaranya

a) Bebas dari ancaman atau campur tangan kuasa besar dalam urusan pentadbiran dan politik negara.

b) Mengekalkan keamanan serantau dengan tidak mencaampuri urusan dalaman negara lain.

c) Berbaik-baik dengan negara lain membolehkan kerajaan mengembangkan ekonomi negara melalui tarikan pelaburan asing, pemindahan teknologi melalui projek usahasama, meluaskan pasaran barangan negara, mewujudkan segi tiga pertumbuhan ekonomi dan banyak lagi kepentingan yang dapat dicapai/nikmati melalui dasar luar yang di amalkan

No comments:

Post a Comment

STPM; kepentingan dasar luar negara kepada malaysia

1. Dasar Luar adalah satu pendirian yang Pemimpin kita ambil/pegang dalam menjalinkan hubungan dengan negara lain. Sebagaimana kita ketahui Dasar Luar pada Era Tunku Abdul Rahman condong ke arah Blok Barat (USA dan sukutunya) dan anti Blok Komunis (Rusia dan sekutunya). Dasar ini berubah di Era pimpinan Tun Abdul Razak sehingga kini yang mana beliau mengambil pendekatan berbaik-baik dengan semua negara tanpa mengira ideologinya.

2. Asas pegangan negara kita ialah mengamalkan dasar berkecuali dan cuba mengekalkan keamanan serantau khasnya rantau Asia Tenggara melalui pertubuhan ASEAN.

3. Banyak kepentingan dasar luar kepada negara..antaranya

a) Bebas dari ancaman atau campur tangan kuasa besar dalam urusan pentadbiran dan politik negara.

b) Mengekalkan keamanan serantau dengan tidak mencaampuri urusan dalaman negara lain.

c) Berbaik-baik dengan negara lain membolehkan kerajaan mengembangkan ekonomi negara melalui tarikan pelaburan asing, pemindahan teknologi melalui projek usahasama, meluaskan pasaran barangan negara, mewujudkan segi tiga pertumbuhan ekonomi dan banyak lagi kepentingan yang dapat dicapai/nikmati melalui dasar luar yang di amalkan

0 comments:

Post a Comment