Friday, June 18, 2010

SIKAP PENGGUNA YANG BIJAK DAN LANGKAH-LANGKAH KERAJAAN UNTUK MELINDUNGI PENGGUNA

Kenaikan harga pelbagai jenis barangan secara drastik akhir-akhir ini menuntut kebijaksanaan pengguna dalam berbelanja. Pada masa yang sama, pihak kerajaan perlu mengambil langkah yang berkesan agar hak pengguna sentiasa terpelihara. Jelaskan.
Pendahuluan :

Sejak akhir-akhir ini, isu kenaikan harga barangan hangat diperkatakan.
Isi :
A)
Sikap Pengguna Bijak :
1. Bijak berbelanja.

Melaksanakan perbelanjaan berhemat.

Pengguna yang berbelanja kepada barangan yang perlu sahaja.

Pengguna sepatutnya menyenaraikan barangan yang diperlukan sebelum
membeli.

Mengutamakan pembelian semasa promosi jualan.

Menyediakan belanjawan keluarga pada setiap bulan untuk mengelakkan
pembaziran serta sebagai langkah berjimat cermat.
2. Membandingkan harga.

Pengguna perlu membandingkan harga antara kedai-kedai sebelum membeli
barangan

Membeli di kedai yang menawarkan harga berpatutan dan kualiti yang baik

Menghindarkan anggapan bahawa harga yang tinggi melambangkan mutu yang
tinggi
3. Tidak terpedaya dengan iklan.

Bijak dan tidak terpengaruh dengan iklan atau jurujual yang pandai memujuk
rayu.

Langkah ini diambil untuk mengelakkan daripada terpedaya membeli barangan
yang tidak diperlukan.

Pengguna membuat penelitian saksama dan rasional sebelum membeli atau
menggunakan sesuatu barangan atau perkhidmatan.
4. Membeli barangan yang diakui mutunya.

Membeli barangan yang tidak berbahaya kepada manusia atau alam sekitar seperti
barangan permainan kanak-kanak.

Merujuk kepada isi kandungan, label dan tarikh luput sebelum membuat
keputusan membeli barangan tersebut.

Mengelakkan daripada membeli barangan yang tidak boleh digunakan agar
pembaziran tidak akan berlaku.
B)
Langkah-langkah Kerajaan Untuk Melindungi Pengguna :
5. Penguatkuasakan undang-undang.

Undang-undang meliputi semua aspek sama ada dari peringkat pra pembelian,
semasa pembelian dan selepas pembelian.


Peraturan juga meliputi berkaitan dengan kontrak, sewa beli, kredit dan sebagainya seperti Akta Timbang dan Sukat, Akta Perihal Dagangan dan Akta Jualan Murah.

Undang-undang yang digubal mestilah dilaksanakan dengan tegas dan konsisten
tanpa mengira latar belakang.

Pihak berkuasa sentiasa membuat pemantauan terhadap kenaikan dan juga para
peniaga.

Sebagai contoh, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal
Pengguna sentiasa membuat pemantauan terhadap kenaikan harga barangan.
6. Mengawal bekalan barang.

Kawalan meliputi penawaran beberapa jenis barangan keperluan harian dan
harganya.


Sebagai contoh, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah menetapkan beberapa jenis barangan keperluan harian seperti tepung, garam, beras dan minyak masak.


Mengawal bekalan 21 jenis barangan seperti tepung gandum dan gula perlu sepanjang tahun dan tambahan 25 jenis lagi (gula, daging dan ayam) semasa musim perayaan.
7. Meningkatkan program pendidikan kepenggunaan.

Program pendidikan kepenggunaan dijalankan agar para pengguna dan peniaga
tahu akan hak dan tanggungjawab mereka.


Langkah ini dijalankan oleh persatuan para pengguna seperti Persatuan Gabungan Pengguna Malaysia (FOMCA), Persatuan Persatuan Pulau Pinang (CAP) dan Persatuan Pengguna Sabah (CASH).

Menyebarluaskan maklumat dari semasa ke semasa melalui media massa.

Penekanan juga diberikan kepada para peniaga agar mereka mempunyai nilai
moral dalam menjalankan urusan perniagaan.
8. Peletakan tanda harga.

Pihak berkuasa mewajibkan para peniaga runcit meletakkan tanda harga pada
barangan mereka

Pengguna akan dapat membuat perbandingan harga
9. Maklumat pada bungkusan barangan.


Pihak berkuasa mewajibkan maklumat tertentu ditandakan pada bungkusan barang-barang seperti kuantiti, berat, butiran pengilang, isi kandungan dan tarikh luput.
10. Memberi pengiktirafan.

Syarikat atau organisasi tertentu diberi pengiktirafan ISO 9000 dan Standard
Piawaian Makanan pada barangan dan perkhidmatan yang diakui bermutu.

Memberi pengiktirafan kepada kedai harga patut
Penutup :


Halangan-halangan kepenggunaan semakin mencabar. Hal ini kerana situasi ekonomi negara tidak dapat dielakkan daripada bertembung dengan pengaruh ekonomi global

No comments:

Post a Comment

SIKAP PENGGUNA YANG BIJAK DAN LANGKAH-LANGKAH KERAJAAN UNTUK MELINDUNGI PENGGUNA

Kenaikan harga pelbagai jenis barangan secara drastik akhir-akhir ini menuntut kebijaksanaan pengguna dalam berbelanja. Pada masa yang sama, pihak kerajaan perlu mengambil langkah yang berkesan agar hak pengguna sentiasa terpelihara. Jelaskan.
Pendahuluan :

Sejak akhir-akhir ini, isu kenaikan harga barangan hangat diperkatakan.
Isi :
A)
Sikap Pengguna Bijak :
1. Bijak berbelanja.

Melaksanakan perbelanjaan berhemat.

Pengguna yang berbelanja kepada barangan yang perlu sahaja.

Pengguna sepatutnya menyenaraikan barangan yang diperlukan sebelum
membeli.

Mengutamakan pembelian semasa promosi jualan.

Menyediakan belanjawan keluarga pada setiap bulan untuk mengelakkan
pembaziran serta sebagai langkah berjimat cermat.
2. Membandingkan harga.

Pengguna perlu membandingkan harga antara kedai-kedai sebelum membeli
barangan

Membeli di kedai yang menawarkan harga berpatutan dan kualiti yang baik

Menghindarkan anggapan bahawa harga yang tinggi melambangkan mutu yang
tinggi
3. Tidak terpedaya dengan iklan.

Bijak dan tidak terpengaruh dengan iklan atau jurujual yang pandai memujuk
rayu.

Langkah ini diambil untuk mengelakkan daripada terpedaya membeli barangan
yang tidak diperlukan.

Pengguna membuat penelitian saksama dan rasional sebelum membeli atau
menggunakan sesuatu barangan atau perkhidmatan.
4. Membeli barangan yang diakui mutunya.

Membeli barangan yang tidak berbahaya kepada manusia atau alam sekitar seperti
barangan permainan kanak-kanak.

Merujuk kepada isi kandungan, label dan tarikh luput sebelum membuat
keputusan membeli barangan tersebut.

Mengelakkan daripada membeli barangan yang tidak boleh digunakan agar
pembaziran tidak akan berlaku.
B)
Langkah-langkah Kerajaan Untuk Melindungi Pengguna :
5. Penguatkuasakan undang-undang.

Undang-undang meliputi semua aspek sama ada dari peringkat pra pembelian,
semasa pembelian dan selepas pembelian.


Peraturan juga meliputi berkaitan dengan kontrak, sewa beli, kredit dan sebagainya seperti Akta Timbang dan Sukat, Akta Perihal Dagangan dan Akta Jualan Murah.

Undang-undang yang digubal mestilah dilaksanakan dengan tegas dan konsisten
tanpa mengira latar belakang.

Pihak berkuasa sentiasa membuat pemantauan terhadap kenaikan dan juga para
peniaga.

Sebagai contoh, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal
Pengguna sentiasa membuat pemantauan terhadap kenaikan harga barangan.
6. Mengawal bekalan barang.

Kawalan meliputi penawaran beberapa jenis barangan keperluan harian dan
harganya.


Sebagai contoh, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah menetapkan beberapa jenis barangan keperluan harian seperti tepung, garam, beras dan minyak masak.


Mengawal bekalan 21 jenis barangan seperti tepung gandum dan gula perlu sepanjang tahun dan tambahan 25 jenis lagi (gula, daging dan ayam) semasa musim perayaan.
7. Meningkatkan program pendidikan kepenggunaan.

Program pendidikan kepenggunaan dijalankan agar para pengguna dan peniaga
tahu akan hak dan tanggungjawab mereka.


Langkah ini dijalankan oleh persatuan para pengguna seperti Persatuan Gabungan Pengguna Malaysia (FOMCA), Persatuan Persatuan Pulau Pinang (CAP) dan Persatuan Pengguna Sabah (CASH).

Menyebarluaskan maklumat dari semasa ke semasa melalui media massa.

Penekanan juga diberikan kepada para peniaga agar mereka mempunyai nilai
moral dalam menjalankan urusan perniagaan.
8. Peletakan tanda harga.

Pihak berkuasa mewajibkan para peniaga runcit meletakkan tanda harga pada
barangan mereka

Pengguna akan dapat membuat perbandingan harga
9. Maklumat pada bungkusan barangan.


Pihak berkuasa mewajibkan maklumat tertentu ditandakan pada bungkusan barang-barang seperti kuantiti, berat, butiran pengilang, isi kandungan dan tarikh luput.
10. Memberi pengiktirafan.

Syarikat atau organisasi tertentu diberi pengiktirafan ISO 9000 dan Standard
Piawaian Makanan pada barangan dan perkhidmatan yang diakui bermutu.

Memberi pengiktirafan kepada kedai harga patut
Penutup :


Halangan-halangan kepenggunaan semakin mencabar. Hal ini kerana situasi ekonomi negara tidak dapat dielakkan daripada bertembung dengan pengaruh ekonomi global

0 comments:

Post a Comment